Νέα | Εισιτήρια | Πού βρισκόμαστε | Επικοινωνία | 

Όροι συμμετοχής οργανωμένων εκδρομών


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τους κατωτέρω αναφερόμενους Γενικούς Όρους Συμμετοχής που ισχύουν στις οργανωμένες εκδρομές του γραφείου μας και συμφωνούν με την Κοινοτική Οδηγία 90/314. Η πληρωμή και υπογραφή της θεωρημένης ή προσωρινής Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών και Σύμβαση Συμμετοχής (ΑΠΥ-ΔΣ) που εκδίδεται για τη συμμετοχή σας σε οργανωμένη εκδρομή σημαίνει την ταυτόχρονη αποδοχή των κατωτέρω Γενικών Όρων Συμμετοχής οι οποίοι αποτελούν μέρος της Σύμβασης μεταξύ της εταιρείας μας και εσάς που διέπεται από τους Ελληνικούς Νόμους και τα Ελληνικά Δικαστήρια της Αθήνας. Ο πελάτης που υπογράφει το παρών είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει και τα υπόλοιπα άτομα, των οποίων την κράτηση έχει ολοκληρώσει αυτός.

1. Ευθύνες του Γραφείου μας
Για τη διοργάνωση των ταξιδιών του, το γραφείο μας χρησιμοποιεί αεροπορικές και άλλες μεταφορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους φορείς στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Το γραφείο μας δεν έχει δικά του αεροπλάνα, ξενοδοχεία ή γραφεία ταξιδίων στο εξωτερικό για να θεωρείται υπεύθυνο για τη σωστή ή μη λειτουργία τους. Ο ρόλος του Γραφείου μας είναι καθαρά μεσολαβητικός για την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες του και γι’ αυτό και οι ευθύνες του εντοπίζονται μόνο σε περιπτώσεις παραλείψεων και οργανωτικών αδυναμιών. Το γραφείο μας δεν κάνει κατάχρηση των ελαφρυντικών που συνεπάγεται ο μεσολαβητικός ρόλος του και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών του. Δεν είναι ωστόσο, ούτε δυνατό, ούτε δίκαιο να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες που δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει αποτελεσματικά όπως:
Αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής. Οι προβλεπόμενες αεροπορικές εταιρείες και ώρες αναχωρήσεων στις περιγραφές των εκδρομών έχουν βασισθεί στα προγραμματισμένα-δημοσιευμένα δρομολόγια που ίσχυαν κατά την έκδοση του προγράμματος. Όπως επίσης και για τις πτήσεις charter. Υπεύθυνη για τα ωράρια και την εκτέλεση των δρομολογίων είναι υπεύθυνη η αεροπορική εταιρεία. Το γραφείο μας έχει δικαίωμα αλλαγής της αεροπορικής εταιρείας εφόσον διαπιστωθεί πρόβλημα ή αδυναμία στην εκτέλεση των πτήσεων.
Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες (jet lag), υψόμετρα, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας. Οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις όπως  η αλλαγή αεροσκάφους σε άλλο μικρότερης χωρητικότητας, καθυστερήσεις λόγω τεχνικής βλάβης ή από προηγούμενο δρομολόγιο,
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, πραξικοπήματα, πολέμους, αεροπειρατείες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη ή κατάσταση ανωτέρας βίας. Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων και οποιασδήποτε συνέπεια από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη.

2. Ξενοδοχεία/ καταλύμματα
Όλα τα χρησιμοποιούμενα από το γραφείο μας καταλύματα έχουν τη νόμιμη και εν ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. Η επιλογή τους γίνεται με κριτήριο τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα με την κατηγορία τους ως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή της κάθε εκδρομής. Τα δωμάτια των περισσοτέρων ανά τον κόσμο ξενοδοχείων έχουν μελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα δωμάτια είναι στην πραγματικότητα δίκλινα με επιπλέον κλίνη. Τα δωμάτια είναι συνήθως στη διάθεση των ενοίκων στις 15:00 κατά την άφιξή τους και ως τις 11:00 την ημέρα αναχώρησης.. Εάν ειδοποιηθούμε ότι κάποιο ξενοδοχείο έχει κάνει overbooking και το δωμάτιο που είχαμε κλείσει δεν είναι διαθέσιμο την ημέρα της άφιξής σας, θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν να βρούμε  άλλο ξενοδοχείο της ίδιας κατηγορίας στην ίδια πόλη.

3. Υποχρεώσεις πελατών
Βασική υποχρέωση όσων συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια είναι η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του προγράμματος. Η έλλειψη συνέπειας εκτός των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί δίνει το δικαίωμα στο συνοδό της εκδρομής να αγνοήσει τον αδιάφορο πελάτη και το Γραφείο μας να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για υπηρεσίες που δεν δόθηκαν. Οι συμμετέχοντες στα οργανωμένα ταξίδια του Γραφείου μας είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων κ.α.) καθώς και για τη γνησιότητα των δηλώσεών τους στις ελληνικές ή ξένες νομισματικές και τελωνειακές αρχές.
Αν υπάρξει κάποιο παράπονο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού θα πρέπει να το κάνετε γνωστό στον αρχηγό του ταξιδιού ή στον τοπικό αντιπρόσωπό μας ή στο ξενοδοχείο, οι οποίοι και θα προσπαθήσουν να ικανοποιήσουν το αίτημά σας. Δεν είναι λογικό να υπάρξει κάποιο παράπονο μετά την επιστροφή της εκδρομής χωρίς να έχει προηγηθεί διατύπωσή του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ώστε να μας έχει δοθεί η δυνατότητα να το επιλύσουμε.
Αν αυτό είναι αδύνατον, τότε ο πελάτης δύναται να διαμαρτυρηθεί γραπτώς και εντός προθεσμίας επτά ημερών από την επιστροφή της εκδρομής, για τυχόν παραλήψεις και πλημμελή εκτέλεση αυτής. Σε επιστολές παραπόνων που θα αποσταλούν μετά το τέλος της ανωτέρω προθεσμίας, το Γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να μην απαντήσει.

4. Κρατήσεις θέσεων
Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή ίση με το 50% της τιμής συμμετοχής για κάθε θέση. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το Γραφείο μας να δεσμεύει θέσεις. Οι κρατήσεις  γίνονται με την έκδοση του προγράμματος και μέσα στην καθοριζόμενη για κάθε ταξίδι προθεσμία εγγραφής που ωστόσο δεν υποχρεώνει το Γραφείο μας να εξασφαλίσει θέση στον ενδιαφερόμενο αν στο μεταξύ έχουν εξαντληθεί οι προβλεπόμενες θέσεις. Η εξόφληση του υπολοίπου γίνεται προκαταβολικά, όχι αργότερα από επτά ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού. Στη διάρκεια του ταξιδιού συνυπολογίζονται οι ημέρες αναχώρησης και άφιξης.

 5. Ακυρώσεις
Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται μόνο εγγράφως προς το γραφείο μας και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης (και εφ’ όσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησής του σε άλλο άτομο με τις προϋπόθεσης που αναφέρονται στο άρθρο 6 των Γενικών όρων συμμετοχής, υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση:
• Προ 37 ημερών από την αναχώρηση 20 € για τα ταξίδια στην Ελλάδα και 40 € για ταξίδια στο εξωτερικό, κατ΄ άτομο, για διαχειριστικά έξοδα.
• 36 ημέρες πριν την αναχώρηση : 50% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• 35 έως 21 ημέρες πριν την αναχώρηση : 70% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• 21 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που πρόκειται να διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, και εφ’ όσον τα ακυρωτικά που οφείλει δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, εκτός των ακυρωτικών, ο ταξιδεύων θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο.
Για τους πελάτες που ταξιδεύουν από άλλες πόλεις της Ελλάδας και όχι από Αθήνα το ταξιδιωτικό γραφείο, δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που η αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία που εξασφαλίζει τη μετάβασή τους στο σημείο αναχώρησης, ακυρώσει ή αναβάλλει την πτήση-δρομολόγιο με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες να μην είναι συνεπείς στην αναχώρησή τους. Στην περίπτωση αυτή τα ακυρωτικά είναι 100%.

6. Αλλαγή ή ακύρωση προγράμματος
Το Γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει οποιοδήποτε ταξίδι αν η συμμετοχή κριθεί ανεπαρκής ή για άλλους λόγους που κατά την κρίση του δεν ευνοούν την πραγματοποίησή του. Το Γραφείο μας οφείλει να ειδοποιήσει τους πελάτες για τη ματαίωση της εκδρομής μέχρι και οκτώ ημέρες πριν την έναρξη του ταξιδιού, εκτός αν υπάρχουν λόγοι πέρα από τον δικό του έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις του Γραφείου μας περιορίζονται στην επιστροφή και μόνο των χρημάτων που έχει εισπράξει. Εξάλλου το Γραφείο μας δεσμεύεται να τηρήσει το πρόγραμμα των εκδρομών ως αυτό αναφέρεται στην περιγραφή έκαστου ταξιδιού.
Το Γραφείο μας έχει επίσης δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στο πρόγραμμα κατά το μέτρο που κρίνει σκόπιμο, προκειμένου να ξεπεραστούν τεχνικά προβλήματα ή απρόβλεπτες δυσκολίες. Εφόσον οι μεταβολές που επήλθαν στο περιγραφόμενο πρόγραμμα έχουν κοινοποιηθεί με οποιοδήποτε εύληπτο τρόπο στον πελάτη, το Γραφείο μας δε δεσμεύεται από την περιγραφή του προγράμματος της εκδρομής. Οι αλλαγές αυτές είναι δυνατόν να γίνουν πριν αρχίσει το ταξίδι και αν είναι τόσο σημαντικές ώστε να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του, π.χ. μείωση ημερών ή μείωση παροχών, οι συμμετέχοντες δικαιούνται να ακυρώσουν την κράτησή τους και να πάρουν πίσω τα χρήματα που πλήρωσαν, χωρίς άλλη αξίωση ή να διαλέξουν ένα άλλο από τα ταξίδια μας,  ισόποσης αξίας με το προηγούμενο. Αν όμως οι αλλαγές κριθούν απαραίτητες κατά την εξέλιξη του ταξιδιού, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τις δεχθούν.

7. Τιμές
Όλες οι αναγραφόμενες τιμές υπολογίστηκαν με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τους αεροπορικούς και ακτοπλοϊκούς ναύλους, που ίσχυαν την περίοδο έκδοσης του προγράμματος. Οι τιμές αυτές είναι δυνατόν να αυξηθούν απροειδοποίητα σε περίπτωση αλλαγής των ναύλων, ανατιμήσεως ξένων συναλλαγματικών μονάδων ή οποιασδήποτε ανατροπής των αρχικών κοστολογικών δεδομένων. Η αλλαγή της τιμής μπορεί να γίνει μέχρι και είκοσι μέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού και δεν αποτελεί δικαιολογία για την ακύρωση συμμετοχής.
Για τις τιμές της κάθε εκδρομής δείτε τον ένθετο τιμοκατάλογο. Για τυχόν προαιρετικές εκδρομές που διοργανώνονται από το Γραφείο μας δε φέρει καμία ευθύνη και οι τιμές τους εξαρτώνται από τον αριθμό συμμετοχής και άλλες τοπικές συνθήκες.

8. Διαβατήρια, Θεωρήσεις και Υγειονομικές Διατυπώσεις
Για όλους τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες εκδρομές απαιτείται η κατοχή ισχύοντος διαβατηρίου ή (όπου απαιτείται) η νέου τύπου αστυνομική ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες. Για ορισμένους προορισμούς απαιτείται επιπροσθέτως λήξης διαβατηρίου 3 ή 6 μήνες. Η περίοδος για την έγκαιρη θεώρηση (VISA) έχει συμπεριληφθεί στην προθεσμία δήλωσης συμμετοχής εκάστης εκδρομής ως και οι υγειονομικές διατυπώσεις αν και εφόσον απαιτούνται.
Εξάλλου οι αναφερόμενες πληροφορίες αφορούν κατόχους ελληνικών διαβατηρίων μόνο. Αν δεν ακολουθήσετε τη σωστή διαδικασία ώστε να έχετε τα σωστά έγγραφα και σας απαγορευτεί η είσοδος στη χώρα προορισμού σας, η εταιρεία μας δε φέρει ουδεμία ευθύνη. Θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε σα δείγμα καλής θέλησης αλλά επιφυλασσόμεθα του δικαιώματός μας να ζητήσουμε από εσάς το επιπλέον κόστος που προκαλέσατε στο ταξίδι.
Αν έχετε κάποια αναπηρία ή σοβαρό πρόβλημα υγείας που δεν μας το έχετε κάνει γνωστό πριν από την έναρξη του ταξιδιού και αυτό δημιουργήσει προβλήματα στους άλλους συνταξιδιώτες σας και στις μετακινήσεις τους, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το ταξίδι σας χωρίς καμία υποχρέωσή της για επιστροφή χρημάτων.

9. Αποσκευές
Άσχετα με το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή με πούλμαν), το Γραφείο μας αναλαμβάνει τη μεταφορά μόνο μίας βαλίτσας κανονικού μεγέθους και βάρους ίσου με τα επιτρεπόμενα κιλά που ορίζει κάθε μεταφορική εταιρεία για κάθε πελάτη της. Εκτός από τις βασικές αποσκευές οι συμμετέχοντες μπορούν να κρατάνε στις μετακινήσεις τους και μία χειραποσκευή, οι διαστάσεις της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 53x26x23 εκατοστά (μήκος, ύψος, πλάτος αντίστοιχα).
Αν χάσετε μια βαλίτσα σας κατά τη διάρκεια αεροπορικού ταξιδιού, η αεροπορική εταιρεία θα φροντίσει να τη βρει, και στη σπάνια περίπτωση που χαθεί θα σας αποζημιώσει σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.

10. Ρύθμιση διαφορών
Το τουριστικό γραφείο και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού.
Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του ΗΑΤΤΑ και να ζητήσουν τη μεσολάβησή της.
Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Αεροπορικά Εισιτήρια ...
Προσφορές για εσωτερικά δρομολόγια ....
ΛΕΥΚΑΔΑ
Φέτος ταξιδέψτε στη Λευκαδα! Το νησί που μαγεύει κάθε επισκέπτη του. Οι καταπράσινες εκτάσεις του με την πλούσια βλάστηση, τα τυρκουάζ νερά του Ιονίου.....
Mailing list

Αφήστε το email σας για να είστε πάντα ενήμεροι!

Members

Αν είστε μέλη μας αφήστε το email σας για να είστε πάντα ενήμεροι!

Τετάρτη 19 Δεκ 2018

Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή

Πατήστε εδώ για να μάθετε αναλυτική πρόγνωση του καιρού.
Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗΤΕ) 0933Ε60000067600    Copyright Golden Sun Travel 2009

active³ 4.7 · © 2000 - 2007 IPS Ltd · Όροι χρήσης